Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij je graag hoe InfographicsLab met jouw persoonsgegevens omgaat. We vinden het belangrijk dat we alleen gegevens verzamelen die wij écht nodig hebben om ons werk goed te doen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we op deze website geen analysedata in kaart brengen die tot jou herleidbaar zijn. IP-adressen maskeren we.

Heb je vragen over ons privacybeleid of deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op. We informeren je graag!

 

Doel voor verzamelen persoonsgegevens

In principe bewaren we jouw persoonsgegevens alleen als jij klant of een actieve zakenrelatie bent van InfographicsLab, of wanneer je ons op eigen initiatief benaderde voor een mogelijke opdracht, sollicitatie, samenwerking of nieuwsbrief-inschrijving.

We bewaren zakelijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, zoals het versturen van een offerte of factuur, het maken van afspraken, het leveren van diensten die je bij ons hebt afgenomen of het informeren over voor jou relevante ontwikkelingen binnen onze organisatie en ons vakgebied.

Soort persoonsgegevens

We verzamelen alleen functionele en vaak verplichte informatie. Wanneer je geen bestaande klant of zakenrelatie bent, slaan we alleen gegevens op wanneer jij ons deze gegevens actief en met toestemming verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

We gebruiken een beperkt aantal leveranciers die mogelijk jouw data verwerken. Dat doen we alleen als dit noodzakelijk is om ons werk te kunnen doen. Met hen maken we altijd afspraken, om er zeker van te zijn dat ze jouw data zorgvuldig gebruiken en alleen benutten voor een specifiek doel. Dit betreft onder meer onze leverancier voor e-maildiensten en enkele onderaannemers.

Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Dit betekent dat we sommige persoonsgegevens tot maximaal 7 jaar bewaren, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Voor andere gegevens hanteren we functionele termijnen, zoals de afronding van een project.

Jouw gegevens verwijderen

De privacywet geeft jou vanaf 25 mei 2018 het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou bewaren, deze gegevens te corrigeren of – waar de wet hier ruimte voor biedt – te verwijderen. Vanzelfsprekend werken we hier graag aan mee. Benieuwd welke gegevens we van jou bewaren? Neem dan contact met ons op.

[InfographicsLab is een start-up van Liters, co-founded door 33graden]